top of page

עיצוב פנים

אני מאמינה שהסביבה בה אדם חי משפיעה על אופן פעילותו ואורח חייו. אך גם ההיפך הוא נכון. 

מרחב מגורים המעוצב נכון יוביל את המשתמש בחלל לפעילות הרמונית, זורמת ונעימה.

הבנה אמיתית של האדם המשתמש בחלל ותרגום הבנה זו לצורניות פונקציונאלית, חומריות, צבעוניות וארגון נכון, הם שיובילו לסביבה הנכונה ביותר עבורו. אני רואה בתפקידי כמעצבת פנים, להביא לידי ביטוי את צורכי האדם, חלומותיו, הרגליו וסגנונו האישי בסביבה בו הוא מתקיים.

 

תהליך העיצוב מתבצע תוך תשומת לב מירבית, אכפתיות והקפדה על כל בקשה ופרט. בניית קונספט עיצובי, הכנת תוכניות עבודה ומכרזים לקבלנים ובעלי המקצוע, ליווי אישי בבחירת חומרי הגמר והאבזור ופיקוח עליון. 

 

       תהליך עיצוב פנים מקיף כולל:

  • הגדרת צרכי הלקוח ובניית פרוגראמה כמותית ואיכותית

  • בניית קונספט עיצובי

  • הכנת סקיצות רעיוניות (הגשת שלוש חלופות למזמין)

  • הכנת סט תוכניות מלא: הריסה, בינוי, חשמל, אינסטלציה, ריצוף, פריסות (לפי צורך)

  • הכנת כתב כמויות למכרזי קבלנים ואנשי המקצוע

  • ליווי בבחירת חומרי גמר: חיפויים, ריצופים, סניתציה, תאורה

  • הדמיה תלת מימדית לבחינת התוכנית

  • תכנון מטבח ונגרות קבועה, מסגרות ועבודות זכוכית (לפי צורך)

  • פיקוח עליון וליווי לאורך הפרויקט

bottom of page